Woerden 7
Aanleiding opgravingen
In de gemeente Woerden vinden momenteel grootschalige binnenstadsontwikkelingen plaats. Dit project Hoochwoert en vooral de geplande aanleg van een ondergrondse parkeergarage op het Kerkplein hebben een ingrijpende invloed op het aanwezige bodemarchief. De belangrijkste doelstelling is behoud van de belangrijkste archeologische grondsporen.
In rood is de grens van de nieuwe Castellum-parkeergarage aangegeven. Groen is de omtrek van het castellum. Bij de ster is de Woerden 7 opgegraven. [kaart: Hazenberg Archeologie Leiden]
De gemeente Woerden heeft daarom haar plannen aangepast met als gevolg dat daar waar behoud niet mogelijk was, voorafgaand aan de bouw, grootscheepse archeologische opgravingen konden plaatsvinden vanaf 1999 tot 2004. Dit werk is gecoördineerd door Hazenberg Archeologie Leiden en uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten.
© Copyright Hazenberg Archeologie