Woerden 7
Het landschap
Het Romeinse castellum is gebouwd op de zuidelijke oeverwal van de Rijn, even ten oosten van de plek waar de Linschoten bij de Rijn kwam. Zekerheid hierover is er nog niet, omdat niet vaststaat waar beide stroomgordels zich bij elkaar voegden. Beide systemen functioneerden reeds ver voor het begin van de jaartelling.
Omschrijving van het plaatje
Het castellumterrein bevindt zich in de vermoedelijke oksel van de twee rivieren. Het lag specifiek in de binnenbocht - of kronkelwaard - van een meander van de Rijn, waarvan bekend is geworden dat die zich in de Romeinse tijd in noordelijke richting heeft verlegd. Deze kronkelwaard moet doorsneden geweest zijn met watervoerende geulen en de talrijke natte restgeulen van oudere rivierlopen en was daarom niet optimaal geschikt voor bewoning. In de loop van de Romeinse tijd werden delen van het terrein daarom ook opgehoogd tot een terpachtig plateau, zodat het geschikt was voor bewoning.
© Copyright Hazenberg Archeologie