home contact
Voorgeschiedenis
Het ruimere kader in Woerden
Aanleiding opgravingen
Romeins castellum
Het landschap
Ontdekking van het schip
Toevalsvondst?
Eerdere Romeinse scheepswrakken in Woerden
Het landschap
Het Romeinse castellum is gebouwd op de zuidelijke oeverwal van de Rijn, even ten oosten van de plek waar de Linschoten bij de Rijn kwam. Zekerheid hierover is er nog niet, omdat niet vaststaat waar beide stroomgordels zich bij elkaar voegden. Beide systemen functioneerden reeds ver voor het begin van de jaartelling.
Onbedijkte rivier. Zo moet de Romeinse Rijn er hebben uitgezien
[foto: Laura Kooistra]
Het castellumterrein bevindt zich in de vermoedelijke oksel van de twee rivieren. Het lag specifiek in de binnenbocht - of kronkelwaard - van een meander van de Rijn, waarvan bekend is geworden dat die zich in de Romeinse tijd in noordelijke richting heeft verlegd. Deze kronkelwaard moet doorsneden geweest zijn met watervoerende geulen en de talrijke natte restgeulen van oudere rivierlopen en was daarom niet optimaal geschikt voor bewoning. In de loop van de Romeinse tijd werden delen van het terrein daarom ook opgehoogd tot een terpachtig plateau, zodat het geschikt was voor bewoning.
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Luchtfoto´s van de Woerden 7
Een tweetal luchtfoto's toont de 'Woerden 7' in al zijn schoonheid.
lees meer
Toevalsvondst?
Op maandag 30 juni 2003 werden op de Nieuwe Markt in Woerden ter hoogte van een tanksanering, op een diepte van ongeveer 3 meter beneden huidig maaiveld, de resten van een schip ontdekt.
lees meer