home contact
Voorgeschiedenis
Het ruimere kader in Woerden
Aanleiding opgravingen
Romeins castellum
Het landschap
Ontdekking van het schip
Toevalsvondst?
Eerdere Romeinse scheepswrakken in Woerden
Romeins castellum
Zicht op de linkerpoort van het castellum Laurium en de daarbuiten gelegen vicus en Rijn. [© Ulco Glimmerveen]
Het centrum van Woerden herbergt de restanten van een Romeins castellum. Dit grensfort past in de linie van militaire versterkingen die in de eerste eeuwen van onze jaartelling op de zuidoever van de Rijn werden gebouwd en gezamenlijk de verdedigingszone vormden van de noordelijke Romeinse Rijksgrens.
Het fort in Woerden kan worden geļdentificeerd met 'Lauri', dat mag worden gelezen als Laurium. De naam 'Lauri' staat op de Tabula Peutingeriana, een middeleeuwse kopie van een Laat-Romeinse wegenkaart. Van het Woerdense fort is vandaag de dag niets meer te zien.
Romeinse fortificaties uit de 1ste - 3de eeuw in Nederland. Plaatsnamen: 1 Herwen-De Bijland (Carvium), 2 Nijmegen (Oppidum Batavorum/Ulpia Noviomagus), 3 Cuijk (Ceuclum), 4 Rossum (Grinnes), 5 Loowaard, 6 Arnhem-Meinerswijk (Castra Herculis), 7 Driel (?), 8 Randwijk, 9 Kesteren (Carvo), 10 Maurik (Mannaricium), 11 Rijswijk (Levefanum), 12 Vechten (Fectio), 13 Utrecht (Traiectum), 14 Vleuten-De Meern,
15 Woerden (Laurium), 16 Bodegraven, 17 Zwammerdam (Nigrum Pullum), 18 Alphen aan den Rijn (Albaniana), 19 Leiden-Roomburg (Matilo), 20 Valkenburg (Praetorium Agrippinae), 21 Katwijk-Brittenburg (Lugdunum), 22 Oostvoorne (Helinio?), 23 Goedereede-Oude Wereld, 24 Walcheren-De Roompot, 25 Aardenburg, 26 Velsen (Flevum), 27 Ermelo. Tekening Rob Mols/Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen.
[kaart: gemeente Nijmegen]
Het castellum ligt grotendeels verscholen onder het plein waar thans de Petruskerk staat. Dit is tevens het hoogste punt van het Woerdense centrum. De hoogte is ontstaan door ophoging met grond en de aldus opgeworpen terp ligt ter plaatse van de kerk op ongeveer 2,40 meter boven NAP.
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Scheepstype Zwammerdam
De 'Woerden 7' past in de familie van de Romeinse pramen of platbodems, waarvan de bekendste voorbeelden afkomstig zijn uit Zwammerdam. Daar werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw, even buiten het castellum, een zestal schepen aangetroffen die tot ver in Europa beroemd zijn geworden.
lees meer