home contact
Het schip en haar vondsten
Basalt- en tufsteenonderzoek in het Duitse Vulkanpark (Eifel)
Hier is vooralsnog alleen verwezen naar de website van het Vulkanpark in Duitsland: www.vulkanpark.com
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Transport en conservering in Mainz
Het meest spectaculaire onderdeel van de 'Woerden 7', de roei-inrichting, zal worden geconserveerd. Gedurende de opgraving zijn de archeologen in contact gekomen met de specialisten van het Römisch Germanisch Zentral Museum in Mainz (midden-Duitsland).
lees meer