home contact
Het schip en haar vondsten
Een stookplaats van baksteen en natuursteen
Aan boord van de 'Woerden 7' is een concentratie tufsteen en baksteen aangetroffen, waarvan wordt aangenomen dat het de restanten van een stookplaats zijn geweest. Dit idee is niet alleen ingegeven door bekende parallellen, maar ook doordat op verschillende stukken baksteen roetresten aanwezig waren. Bovendien zijn tussen de resten van de stookplaats deels verbrande en beroete planken gevonden en vertoonde ook een aantal leggers ter plaatse brandresten. Opmerkelijk is de aanwezigheid van bakstenen die ontegenzeggelijk met hypocaustum-materiaal moeten worden geassocieerd. Het gaat naast meerdere vierkante tegels (doorsnede 22 cm) ook om fragmenten van tubuli (de holle wandbuizen).
Zicht op de beroete tegels en tufsteen van de stookplaats aan boord. Daaronder bevinden zich hypocaustumtegels, waarvan een met een afdruk van een gespijkerde schoenzool. [foto Hazenberg Archeologie Leiden]
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Toevalsvondst?
Op maandag 30 juni 2003 werden op de Nieuwe Markt in Woerden ter hoogte van een tanksanering, op een diepte van ongeveer 3 meter beneden huidig maaiveld, de resten van een schip ontdekt.
lees meer