Woerden 7
Spilwangen, spil en roerinrichting
Over de tuigage op inlandse rivierschepen uit de Romeinse tijd zijn we derhalve bijzondere slecht geïnformeerd. Dat geldt ook voor de stuurinrichting op de platbodems.
Reconstructie van een type Zwammerdamschip met aangehangen roer. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Gereconstrueerde achterzijde van een Romeins vrachtschip met de spilwangen, spil en roerconstructie.
[foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Hoewel in Zwammerdam wel een roerblad is terug gevonden, is de exacte constructie vooralsnog onbekend gebleven, ondanks enkele goed geslaagde reconstructiemodellen van de schepen. De aangetroffen elementen op de 'Woerden 7' zouden tot een dergelijke constructie kunnen behoren. Het gaat om een zogenaamde spil waarin twee vierkant bekapte gaten aanwezig zijn. Hierdoor kunnen touwen hebben gelopen die iets met de ophanging van het roer te maken hebben zoals is nagemaakt op de reconstructie.
De spil was aan weerszijden in twee zogenaamde spilwangen bevestigd. Deze spilwangen waren aan de achtersteven en een kruislingse legger verspijkerd. Eén van de spilwangen werd nog op de 'Woerden 7', op de oorspronkelijke positie aangetroffen.
De vastgenagelde spilwang en de spil op de 'Woerden 7'.
[foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
De andere spilwang is ongeveer 17 meter verderop, buiten het schip aan stuurboordzijde ter hoogte van het mastspoor gevonden.
De buiten het schip gevonden spilwang
[foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
© Copyright Hazenberg Archeologie