Woerden 7
De schoenen van de roeiers
Op de bodem van de ‘Woerden 7' tegen de kim van stuurboord aan, zijn meerdere leren schoenen gevonden. Ze bevonden zich opmerkelijk genoeg alleen ter hoogte van de potentiële roeiplekken, hetgeen een verband aantrekkelijk en misschien ook wel aannemelijk maakt.
Deze restanten van een leren schoen met bespijkerde zool zijn gevonden op de bodem van het schip, aan stuurboordzijde ter hoogte van de roeiinrichting. [afbeelding Hazenberg Archeologie Leiden]
De gedachte dat het om afgedankte, versleten schoenen ging is plausibel. Maar ook is niet uitgesloten dat ze roeiden met hun schoenen uit in verband met de grip, of dat de bemanning op nat en dus glad (!) hout beter zonder schoenen uit de voeten konden, dan met hun gladde bespijkerde zolen. De schoenen kunnen gedateerd worden in het laatste kwart van de 2e eeuw na Chr. (voorlopige datering door Carol van Driel-Murray).
Zool en deel van de hak van een leren schoen. [afbeelding Hazenberg Archeologie Leiden]

Twee leren schoenzolen. [afbeelding Hazenberg Archeologie Leiden]


Ook naast het schip werd vondstmateriaal geborgen, waaronder deze schoenresten en fragmenten van en een compleet potje van geverfd aardewerk. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
© Copyright Hazenberg Archeologie