home contact
Het schip en haar vondsten
Alles om en nabij de mast
In de buurt van waar ooit de mast heeft gestaan, is op de 'Woerden 7' niet bijster veel teruggevonden. Alleen het mastspoor, waarin de onderkant van de mast heeft gestaan, is aangetroffen.
Het verbrede deel van het zaathout bevindt zich het mastspoor van de 'Woerden 7' [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
De daarboven gelegen mastbank was niet meer aanwezig. Wel heeft er voor de mast, over de breedte van het schip een opbergkastje bestaan, waarvan het opgaande houtwerk is aangetroffen. In deze van essenhout gemaakte mastkast heeft de bemanning vermoedelijk enige voorraad en scheepsinventaris bewaard, maar daarvan is niets bewaard gebleven. Een vergelijkbare mastkast is overigens aangetroffen op de 'Woerden 1'.
Opgaand houtwerk aan stuurboordzijde van een mastkastje.
[foto: Hazenberg Archeologie Leiden]

Restanten liggend houtwerk (essenhout) van het mastkastje. Helemaal bovenin is het zaathout met het mastspoor nog net zichtbaar. Ook is nog wat opgaand houtwerk te zien. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Tekenwerk
De documentatie van de 'Woerden 7' is gedeeltelijk met de hand getekend en gedeeltelijk met de zogenaamde total station.
lees meer
Scheepstype Zwammerdam
De 'Woerden 7' past in de familie van de Romeinse pramen of platbodems, waarvan de bekendste voorbeelden afkomstig zijn uit Zwammerdam. Daar werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw, even buiten het castellum, een zestal schepen aangetroffen die tot ver in Europa beroemd zijn geworden.
lees meer