home contact
Het schip en haar vondsten
Spoel- en drijfhout
In het ruim van de 'Woerden 7' werd naast de dakpannen en tufstenen van de stookplaats ook veel los hout aangetroffen. Al dit hout is opgetekend en nadien geborgen. Afgezien van enkele losgeraakte constructieve elementen (zoals de roeibankdrager van bakboord!), bleek het meeste hout hiervan als los drijfhout of spoelhout te definiŽren.
Overzicht van het spoel- en drijfhout in het ruim van de 'Woerden 7'.
[foto Hazenberg Archeologie Leiden]
Het behoorde niet tot de constructie van de 'Woerden 7'. Het kan van hogerop afkomstig zijn, d.w.z. van een stroomopwaarts gelegen locatie waarvandaan het door de rivier is meegenomen. Het meest in aanmerking komt dan het havenfront voor het castellum, dat nog geen honderd meter verderop lag. Tussen het spoelhout is overigens een spant van een ander schip aangetroffen (de galei de 'Woerden 8'). Tegen de buitenzijde van het bakboord is overigens een forse boomstam aangetroffen die uit het einde van de 2e eeuw na Chr. dateert.
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Berging en bemonstering
De wijze van onderzoek verschilde enigszins met het enkele maanden eerder onderzochte schip uit Vleuten-De Meern.
lees meer