home contact
Het schip en haar vondsten
Ballast of lading?
Ongeveer halverwege het schip zijn enkele grote stukken natuursteen aangetroffen. Het gaat om basalt en tefriet, twee steensoorten die gewonnen zijn in Midden-Duitsland in de buurt van Koblenz en Mayen. In dit gebied - de Eifel - bevinden zich veel oude vulkanen die door hun erupties toentertijd, ervoor gezorgd hebben dat uiteindelijk dergelijke steensoorten zijn ontstaan. Het basalt is onbewerkt ruw materiaal. De tefriet is een duidelijk bewerkt stuk steen die als maalsteen in gebruik is geweest. Dat laatstgenoemde is overigens de vraag, want het exemplaar is oudtijds al in tweeŽn gebroken.
Bewerkte en onbewerkte stukken basalt en tefriet, welke mogelijk verloren gegane lading vertegenwoordigen. [foto Hazenberg Archeologie Leiden]
Tot slot dient de vraag te worden beantwoord of we hier met lading of ballast te maken hebben? Een eensluidend antwoord is daarop niet te geven. Voor beide opties zijn zowel voor- als tegenargumenten te verzinnen. Ook is niet uitgesloten dat geen van beide opties geldt, maar dat het materiaal later - toen de 'Woerden 7'al uit de vaart was - van de kant in het schip terecht is gekomen als onbruikbaar geworden natuursteen.
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Eerdere opgravingen in Woerden
Het eerste Romeinse schip in Woerden werd gevonden in 1978. Hierna werden nog 5 schepen ontdekt.
lees meer