home contact
Het schip en haar vondsten
Metalen en aardewerk aan boord
Aan boord is niet bijzonder veel materiaal aangetroffen dat tot de inventaris mag worden gerekend. Het aangetroffen aardewerk is op twee handen te tellen.
Dragendorf 18/31 [Uit: Hofman 1986]
Het zijn op één terra sigillata bord van het Dragendorff 18/31 na, allemaal incomplete exemplaren. Anders gezegd, het gaat om losse scherven waarvan niet duidelijk is of het ingespoeld materiaal is dat door de Rijn van elders is aangevoerd (bijv. van afvallagen in de buurt van het castellum) of dat het de gebroken resten zijn van vaatwerk dat ooit tot de inventaris van de 'Woerden 7' heeft behoord.

Aan het schip zelf zaten nog wel enkele metalen objecten, waarvan twee ijzeren klampen het meest tot de verbeelding spreken.
Deze ijzeren klamp verbond een boordgang aan het kimhout.
[afbeelding Hazenberg Archeologie Leiden]
De klampen bevonden zich tegenover elkaar ter hoogte van de overgang naar de achterheve. Ze verbonden een vulstuk van de boordgang met het kimhout.
Deze ijzeren klamp verbond een boordgang aan het kimhout.
[afbeelding Hazenberg Archeologie Leiden]

Haarspit [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]

Van een andere materiaalcategorie, het metaal, is aan boord één object teruggevonden. Het gaat om zogenaamde haarspit, een voorwerp dat tot op de dag van vandaag nog steeds in dezelfde vorm bestaat en dat bedoeld is als een soort aambeeld om een zeis te scherpen of bijv. spijkers op te smeden. Nadat het hele schip was geborgen zijn in het zand onder de 'Woerden 7' nog enkele vishaakjes gevonden.
Onder het schip werden na afloop van het onderzoek deze vishaakjes gevonden. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Bijzonderheden van de Woerden 7
Het Woerdense schip heeft een platte bodem en is 4,70 meter breed. De vermoedelijke lengte van het schip bedraagt 29,60 meter of te wel 100 Romeinse voet. De lengte-breedte verhouding bedraagt dus 1:6,3. Er zijn 43 spanten bewaard gebleven. De boordhoogte bedroeg ongeveer 1,25 meter.
lees meer