Woerden 7
Tribune en "Archeologie Actueel"
Tijdens de opgravingen in het centrum van Woerden in de jaren 2002 en 2003 konden toeschouwers van zeer dichtbij het werk van de archeologen meebeleven. Langs damwand stond de tribune. Het publiek stond recht boven het schip.

Het bulletin Archeologie Actueel bracht wekelijks het laatste nieuws uit de opgravingsput met kleurenfoto's en in soms populaire, soms wetenschappelijke teksten. Deze krant werd verspreid in het centrum van Woerden op A3- formaat opgehangen. Ook kon het publiek de Archeologie Actueel ophalen bij vaste adressen. Aanvankelijk werd het krantje in 50-voud verspreid. Allengs werd dat meer en in oktober 2003, tijden de open dagen zijn alle 10.000 exemplaren van de Archeologie Actueel opgegaan. De Actueel verscheen ook wekelijks op de gemeentelijke website.
Publieke tribune en "Archeologie Actueel"
[Foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
© Copyright Hazenberg Archeologie