Woerden 7
Damwanden en bemaling
Aangezien het schip de 'Woerden 7' diep onder maaiveld lag, en daarmee een "gewone" opgraving niet mogelijk bleek, werd besloten om damwanden om de locatie te slaan. Voordat dit echter kon plaatsvinden, moest eerst de precieze ligging van het gevaarte worden bepaald, zodat de damwanden niet per ongeluk door de scheepsresten zouden worden geslagen.
De mechanische boor helpt bij het opsporen van het achtersteven van de 'Woerden 7' [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Damwanden waren noodzakelijk in verband met de grondwaterstand die enerzijds voor de conservering van het houten schip had gezorgd, maar anderzijds de archeologen voor problemen
Voorafgaand aan de opgraving worden de damwanden geslagen. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
stelde. Het grondwater diende te worden weggepompt om zo de opgravers droge voeten te bezorgen. De civiele techniek van deze hele operatie is verzorgd door Geofox-Lexmond, vestiging Bodegraven.
© Copyright Hazenberg Archeologie