home contact
Opgraving van de Woerden 7
Opgravingstechniek
Damwanden en bemaling
Graven met machines en de hand
Meettechnieken en tekenwerk
Berging en bemonstering
Het archeologische onderzoek
Woerden 7 als vlaggenschip voor Romeins scheeps- onderzoek
Scheepstype Zwammerdam
Bijzonderheden van de Woerden 7
Allerlei Scheepsdetails
Plattegrond van de Woerden 7
Luchtfoto´s
Tekeningen
Damwanden en bemaling
Aangezien het schip de 'Woerden 7' diep onder maaiveld lag, en daarmee een "gewone" opgraving niet mogelijk bleek, werd besloten om damwanden om de locatie te slaan. Voordat dit echter kon plaatsvinden, moest eerst de precieze ligging van het gevaarte worden bepaald, zodat de damwanden niet per ongeluk door de scheepsresten zouden worden geslagen.
De mechanische boor helpt bij het opsporen van het achtersteven van de 'Woerden 7' [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Damwanden waren noodzakelijk in verband met de grondwaterstand die enerzijds voor de conservering van het houten schip had gezorgd, maar anderzijds de archeologen voor problemen
Voorafgaand aan de opgraving worden de damwanden geslagen. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
stelde. Het grondwater diende te worden weggepompt om zo de opgravers droge voeten te bezorgen. De civiele techniek van deze hele operatie is verzorgd door Geofox-Lexmond, vestiging Bodegraven.
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Details van de Woerden 7
In de 'Woerden 7' zijn verschillen soorten gesmede spijkers gebruikt. Om het vulstuk tussen de overgang van de boord naar de heve vast te zetten is gebruik gemaakt van een spijker met een lengte van 60 cm!
lees meer
Roeien of manoeuvreren?
In eerste instantie is wel geopperd dat de opgraving van de 'Woerden 7' alle bestaande ideeŽn over goederentransport over water in Romeins Europa op de helling zette. Het schip bleek immers een nog nooit eerder aangetroffen combinatie van een platbodem en een galei.
lees meer