Woerden 7
Woerden 7 als vlaggenschip voor Romeins scheepsonderzoek
Het archeologische onderzoek heeft vastgesteld wat de overeenkomsten zijn met de Zwammerdam-traditie, en in hoeverre de 'Woerden 7' daarvan afwijkt en uniciteit vertegenwoordigt. Daarbij kan al vanaf het begin aan worden vastgesteld dat de romp van het schip een, tot nu toe, unieke constructie had en dus al direct bijzonder genoemd mag worden. Verder zijn onderzocht en bestudeerd de volgende aspecten van de 'Woerden 7': bouwwijze, constructie, rompvorm, reparaties, het scheepstype, de functie, de samenstelling en herkomst van de lading, inventaris en bouwhout. Ook zijn antwoorden gezocht over de mogelijke route, herkomst en bestemming van het schip. Dat geldt natuurlijk ook de datering van de bouw van het schip en aanwijzingen die de ondergang van het vaartuig kunnen bevestigen. Tot slot diende het schip niet alleen als "los object" te worden bekeken, maar in samenhang met de Rijn, de nabijgelegen vicus en het castellum te worden onderzocht. Juist in deze integratie van onderzoeksthema's ligt ook de kracht van het archeologische onderzoek dat in de jaren 1999 - 2005 is uitgevoerd in de Woerdense binnenstad.
Dwarsdoorsnede van het schip ter hoogte van de overgang van het ruim naar de heve. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
 
© Copyright Hazenberg Archeologie