home contact
Opgraving van de Woerden 7
Opgravingstechniek
Damwanden en bemaling
Graven met machines en de hand
Meettechnieken en tekenwerk
Berging en bemonstering
Het archeologische onderzoek
Woerden 7 als vlaggenschip voor Romeins scheeps- onderzoek
Scheepstype Zwammerdam
Bijzonderheden van de Woerden 7
Allerlei Scheepsdetails
Plattegrond van de Woerden 7
Luchtfoto´s
Tekeningen
Tekeningen
Na de opgraving zijn de veldtekeningen in inkt overgetrokken. Voor de wetenschappelijke publicatie zullen de archeologen ze nader uitwerken.
Voorlopig samengestelde opgravingstekening van de 'Woerden 7'
[foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Romeins Castellum
Het centrum van Woerden herbergt de restanten van een Romeins castellum. Dit grensfort past in de linie van militaire versterkingen die in de eerste eeuwen van onze jaartelling op de zuidoever van de Rijn werden gebouwd en gezamenlijk de verdedigingszone vormden van de noordelijke Romeinse Rijksgrens.
lees meer