home contact
Opgraving van de Woerden 7
Opgravingstechniek
Damwanden en bemaling
Graven met machines en de hand
Meettechnieken en tekenwerk
Berging en bemonstering
Het archeologische onderzoek
Woerden 7 als vlaggenschip voor Romeins scheeps- onderzoek
Scheepstype Zwammerdam
Bijzonderheden van de Woerden 7
Allerlei scheepsdetails
Plattegrond van de Woerden 7
Luchtfoto´s
Tekeningen
Allerlei scheepsdetails
Loggaten
In de onderkanten van de leggers zijn driehoekige openingen aangebracht. Ze dienden ter ontluchting van de naden tussen de vlakgangen en zo kon het water zich in op het laagste punt van het schip verzamelen.
In het zonlicht zijn de loggaten aan de onderkant van de leggers prachtig te zien. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Spijkers
Een enorme spijker bevestigt de vulstukken in het kimhout op de overgang van het ruim naar de heve. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
In de 'Woerden 7' zijn verschillen soorten gesmede spijkers gebruikt. Om het vulstuk tussen de overgang van de boord naar de heve vast te zetten is gebruik gemaakt van een spijker met een lengte van 60 cm! De leggers en de vlakgangen werden verbonden met spijkers van ongeveer 10 cm. Deze waren minder hard waardoor ze omkrulden voordat ze de vlakplank doorboorden. Ten behoeve van het vastzetten van het breeuwsel werden van onderaf om de 5 cm kleine kopspijkertjes in de naden tussen de vlakgangen geslagen.
Reparaties
De 'Woerden 7' heeft waarschijnlijk weinig reparaties gekend. Een van die reparaties bevindt zich in de bodem van het ruim. Van onderaf is een stuk hout ingezet, lekvrij gemaakt met breeuwsel en spijkers. Waarschijnlijk bleek bij de bouw van het schip dat ter plekke van de reparatie de vlakplank van slechte kwaliteit te zijn.
De reparatie in de vlakgang. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Spilwangen, spilas en roerinrichting
Over de tuigage op inlandse rivierschepen uit de Romeinse tijd zijn we derhalve bijzondere slecht geïnformeerd. Dat geldt ook voor de stuurinrichting op de platbodems.
lees meer
Scheepstype Zwammerdam
De 'Woerden 7' past in de familie van de Romeinse pramen of platbodems, waarvan de bekendste voorbeelden afkomstig zijn uit Zwammerdam. Daar werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw, even buiten het castellum, een zestal schepen aangetroffen die tot ver in Europa beroemd zijn geworden.
lees meer