home contact
Opgraving van de Woerden 7
Opgravingstechniek
Damwanden en bemaling
Graven met machines en de hand
Meettechnieken en tekenwerk
Berging en bemonstering
Het archeologische onderzoek
Woerden 7 als vlaggenschip voor Romeins scheeps- onderzoek
Scheepstype Zwammerdam
Bijzonderheden van de Woerden 7
Allerlei Scheepsdetails
Plattegrond van de Woerden 7
Luchtfoto´s
Tekeningen
Luchtfoto´s
Een tweetal luchtfoto's toont de 'Woerden 7' in al zijn schoonheid.
Overzicht van de 'Woerden 7' [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]

De Nieuwe Markt in Woerden ten tijde van de opgraving
van de 'Woerden 7' [foto: H.Bol, Provincie Utrecht ]
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Het landschap
Het Romeinse castellum is gebouwd op de zuidelijke oeverwal van de Rijn, even ten oosten van de plek waar de Linschoten bij de Rijn kwam.
lees meer