home contact
Opgraving van de Woerden 7
Opgravingstechniek
Damwanden en bemaling
Graven met machines en de hand
Meettechnieken en tekenwerk
Berging en bemonstering
Het archeologische onderzoek
Woerden 7 als vlaggenschip voor Romeins scheeps- onderzoek
Scheepstype Zwammerdam
Bijzonderheden van de Woerden 7
Allerlei Scheepsdetails
Plattegrond van de Woerden 7
Luchtfoto´s
Tekeningen
Berging en bemonstering
Het gedocumenteerde hout werd afgevoerd in grote kisten. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
De wijze van onderzoek verschilde enigszins met het enkele maanden eerder onderzochte schip uit Vleuten-De Meern. Bij dat schip, 'De Meern 1' heeft men eerst het hele vaartuig van grond ontdaan, waarna het vervolgens is ingemeten, opgetekend en alle benodigdheden gereed zijn gemaakt om het schip in z'n geheel te lichten. Na deze zeer spectaculaire methode is 'De Meern 1' vervoerd naar Lelystad om aldaar verder te worden geregistreerd, gedocumenteerd en geconserveerd.
Een dergelijke methode is nooit een optie geweest voor de 'Woerden 7'. Een opgraving van het schip die gepaard gaat met een goede documentatie van de houten onderdelen, garandeert dat er geen (scheeps-)archeologische informatie verloren gaat.
Edwin Blom werkt onder het zaathout dat door Sjaak Quik uit de opgravingsput wordt getild. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
De totale conservering van de 'Woerden 7' is niet aan de orde, mede omwille van het feit dat het schip niet compleet bewaard is gebleven in de bodem. De ROB had bovendien aangegeven dat er in Nederland voorlopig geen conserveringscapaciteit voorhanden was voor een tweede compleet Romeins schip.
Waar de eeuwenoude bacterie zich in het hout had gevreten, verscheen een witte schimmel. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Er is daarom, in overleg met het bevoegd gezag, gekozen voor een aanpak waarbij minimaal een segment van het schip in zijn geheel wordt bewaard en geconserveerd. Verder was het plan om een representatief deel van 2,25 m uitvoerig te documenteren. De rest zou gedeponeerd worden in het scheepsarcheologische onderwaterdepot in de Flevopolder.
Sjaak Quik zet de kettingzaag in het opboeisel en de potdeksel aan de stuurboord. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
In de praktijk is van dit laatstgenoemde voornemen niet veel terechtgekomen. Door de aanwezige bacterie en schimmel wilde men het schip niet in dit depot opslaan in verband met besmettingsgevaar van het daar op geslagen hout. De archeologen in Woerden waren daarom genoodzaakt het hele schip uitvoerig te documenteren.
Aan het slot van de opgraving resteert nog slechts een klein deel van de 'Woerden 7' [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Tekeningen
Na de opgraving zijn de veldtekeningen in inkt overgetrokken. Voor de wetenschappelijke publicatie zullen de archeologen ze nader uitwerken.
lees meer
Ballast of lading?
Ongeveer halverwege het schip zijn enkele grote stukken natuursteen aangetroffen. Het gaat om basalt en tefriet, twee steensoorten die gewonnen zijn in Midden-Duitsland in de buurt van Koblenz en Mayen.
lees meer