home contact
Links
Links
Hier is meer achtergrondinformatie te lezen over archeologie in Woerden.
www.woerden.nl
Informatie o.a. over de Romeinse vondsten van de opgravingen.
www.stadsmuseumwoerden.nl
Dit is de naam van het bouwproject dat door projectontwikkelaar AM Vastgoed wordt uitgevoerd rondom het Woerdense Kerkplein.
www.hoochwoert.nl
Dit archeologisch adviesbureau coördineerde namens de gemeente de archeologie tijdens de opgravingen.
www.hazenbergarcheologie.nl
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
www.archis.nl
Bij Halos kan de gebundelde uitgave van de Archeologie Actueel, over de opgravingen in Woerden 2002-2003 worden besteld voor Euro 6,= . Auteurs: Anne de Hingh & Tom Hazenberg. Titel: Woerden, Romeinen, het fort en een schip.
www.halos.nl
NAVIS I fungeert als de scheepsarcheologische databank van antieke schepen. Hier kan o.a. informatie worden verkregen over de Nederlandse schepen uit Woerden, Zwammerdam, Druten, etc.
www1.rgzm.de/Navis/home/frames.htm
Tussen Koblenz en Mayen in het oostelijke Eifelgebied ligt het Vulkanpark. In dit fascinerende gebied zijn o.a. de Romeinse steengroeves van basalt en tufsteen te bezoeken; beide steensoorten zijn ook teruggevonden in Woerden.
www.vulkanpark.com
Website met artikelen over (Oude) Geschiedenis; o.a. over de Romeinse tijd in ons land (provincie Germania inferior) en dus ook over Woerden Laurium.
www.livius.org/ga-gh/germania/woerden.html
Website van het Archeologisch Diensten Centrum die de opgravingen op het Kerkplein hebben uitgevoerd.
www.archeologie.nl/projecten/woerden/woerden.html
Website met zeer veel artikelen i.s.m. Rijksmuseum voor Volkenkunde, Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) en Naturalis over allerhande zaken die over de Oudheid gaan, en dus ook over Romeinse vrachtschepen in het algemeen.
www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000500.html
Themapark Archeon in Alphen aan den Rijn heeft een aantal web-pages gewijd aan recente Romeinse vondsten, o.a. die uit de Leidsche Rijn, Alphen aan den Rijn, Bocholtz en Woerden.
www.archeon.nl/lang_nl/scholen/Romeinse_tijd10.htm
Op deze website bieden monumenten, archeologie, musea, bibliotheken en archieven samen hun culturele informatie aan.
www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000665.html
© Copyright Hazenberg Archeologie
Hazenberg Archeologie Leiden
Hazenberg Archeologie Leiden bv is begin 2001 opgericht door Tom Hazenberg. Het jonge bedrijf Hazenberg Archeologie Leiden bv heeft in zijn korte bestaan reeds een plek veroverd in het sterk veranderende archeologische veld als een van de eerste management- en adviesbureaus.
lees meer
Gemeente Woerden
Hier is meer achtergrond-informatie te lezen over archeologie in Woerden.
lees meer