home contact
Conservering en Toekomst
Conservering
Transport en conservering in Mainz
Schaalmodel Woerden 7
Toekomst
De Woerden 7 terug in Woerden
Schaalmodel Woerden 7
Het Museum fr Antike Schiffahrt in Mainz verzamelt alle informatie over opgegraven schepen in Europa. D onderzoeker in Europa is Ronald Bockius. Hij heeft contact met alle scheepsarcheologen. Hij biedt ook alle hulp met zijn kennis en contacten. In ruil hiervoor vraagt hij alle gegevens van de opgegraven schepen. In Mainz bouwen ze op schaal namelijk veel schepen na. Bockius hanteert de schaal 1:10.
Het schaalmodel van de 'Woerden 1' in het museum in Mainz. [Foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Zo is ook de 'Woerden 1', het graanschip dat in 1978 onder de huidige bibliotheek is opgegraven, als een schaalmodel gebouwd. Zoveel mogelijk worden de originele houtsoorten gebruikt. Het ligt ook in de bedoeling de 'Woerden 7' na te bouwen in de mini-scheepswerf van het museum.
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Spilwangen, spilas en roerinrichting
Over de tuigage op inlandse rivierschepen uit de Romeinse tijd zijn we derhalve bijzondere slecht geïnformeerd. Dat geldt ook voor de stuurinrichting op de platbodems.
lees meer
Scheepstype Zwammerdam
De 'Woerden 7' past in de familie van de Romeinse pramen of platbodems, waarvan de bekendste voorbeelden afkomstig zijn uit Zwammerdam. Daar werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw, even buiten het castellum, een zestal schepen aangetroffen die tot ver in Europa beroemd zijn geworden.
lees meer